شرکت آرمان در سال 1376 به سال 1997 به حول و قوه الهی در شهر جلفای آذربایجان پایه گذاری شد،که در ابتدا فعالیت شرکت در زمینه تجارت خارجی و واردات کالاهای مجاز بود،که بعدا با بسط و کسترش دامنه فعالیت شرکت وارد مرحله دیگری از دوره رشد خود شد،که در آن تجارت با کشورهای آذربایجان،ترکیه و جمهوری چک و آلمان در سطح گسترده ای تا سال 1384 ادامه داشت،که بعد از آن نیز شاخه کشاورزی و صنعتی شرکت شکل گرفت و شرکت وارد سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و صنعت گردید،و در بخش گسترده ای از فعالیت های کشاورزی از جمله پرورش دام و آبزیان،مکانیزاسیون کشاورزی و صنایع شیر وارد شد،و هم اکنون نیز در کلیه بازوهای اقتصادی خویش حضوری دائم و مقتدرانه دارد و امید میرود در آینده نیز با گامهای استوار به فعالیت خویش در این بخش ادامه دهد.